Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studerandestöd

Biblioteken vid Lunds universitet erbjuder stöd i dina studier i form av undervisning om informationssökning, källvärdering och referenshantering. Bibliotekarierna lägger upp digitala ämnes- och kursguider, LibGuides, med relevanta databaser och länkar. Du har även möjlighet att boka en bibliotekarie för att få individuell handledning i en informationsfråga.

Studenter sitter med dator. Foto Johan Bävman

Undervisning

Du som är student kan få stöd i dina studier av bibliotekarierna. Vi undervisar bland annat i informationshantering, hur du skriver referenser och källkritiskt granskar den information du använder i dina studier. Vi ger föreläsningar och seminarier, har öppna sökverkstäder och vi gör även olika slags lärresurser. Undervisningen är ofta inlagd i ditt kursschema.

Kontakta ditt ämnesbibliotek för mer information

Boka en bibliotekarie

Om du har kört fast i din informationssökning eller om du vill ha mer individuellt stöd kan du boka en bibliotekarie för handledning på många av biblioteken.

Kontakta ditt ämnesbibliotek för att boka en bibliotekarie

Ämnesguider

Det finns en mängd olika ämnes- och kursguider, som biblioteken har skapat som stöd i dina studier. Du kan till exempel hitta guider inom ditt ämnesområde och sådana som ger en överblick om e-böcker, referenshantering eller akademisk hederlighet.

Vår sida om ämnesguider

Registrera din uppsats

Du som är student vid Lunds universitet gör din uppsats eller examensarbete tillgänglig genom att registrera den i LUP Student Papers. Du hittar mer information på följande sidor:

Vår sida om studentuppsatser

Vår sida om referenshantering

Vår sida om akademisk hederlighet