Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Parallellpublicering

Parallellpublicering är ett sätt att ge fri tillgång till en publicerad eller antagen forskningspublikation. Det innebär att en fulltextversion av publikationen laddas upp i ett forskningsinformationssystem, exempelvis LUCRIS, eller i annat öppet arkiv.

Du har rätt att parallellpublicera alla publikationer där du har upphovsrätten kvar samt för dem där förlaget tillåter parallellpublicering genom avtal eller policy. Många internationella tidskriftsförlag har generella policyer för parallellpublicering. De samlas i tjänsten SHERPA/RoMEO. Där kan man söka på förlags- eller tidskriftsnamn.

Läs mer om parallellpublicering i LUCRIS

Läs mer om upphovsrätt

Varför parallellpublicera?

  • Tillgängligheten ökar, flera kan ta del av dina forskningsresultat.
  • Ökad tillgänglighet leder till att flera forskare kan bygga på dina resultat, tidigare.
  • Forskningsutvecklingen kan snabbas upp.
  • Ökad tillgänglighet kan också leda till minskad onödig upprepning av forskning.
  • Ökad tillgänglighet leder till fler och tidigare citeringar (se länk i högerkolumn).
  • Ett ökande antal forskningsfinansiärer kräver att publikationer görs fritt tillgängliga, ofta genom parallellpublicering.

Om du har frågor vad gäller parallellpublicering och hur du kan göra dina publikationer fritt tillgängliga, kontakta ditt ämnesbibliotek eller hör av dig till Publiceragruppen på Universitetsbiblioteket. Om du eller din avdelning vill ha hjälp med att undersöka vilka av era publikationskanaler som tillåter parallellpublicering och på vilka villkor, kan du/ni få hjälp med att göra en sammanställning utifrån era registrerade publikationer i LUCRIS.