Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publicera avhandling i fulltext

Fulltextpublicering i LUCRIS ökar avhandlingens synlighet och användning. Det är viktigt att veta vilka upphovsrättsliga regler som gäller. Nedan finns några riktlinjer för respektive avhandlingstyp.

Avhandlingens synlighet

Om du tillåter att avhandlingen publiceras elektroniskt kommer den att indexeras och göras sökbar i Google. Den kommer också att listas i den europeiska avhandlingsdatabasen DART-Europe och i den internationella databasen för fritt tillgängligt akademiskt material – BASE. Det  länkas även till din fulltext från den svenska forskningsdatabasen SwePub samt från världens största bibliotekskatalog, WorldCat.

Oavsett från vilka sökmotorer eller databaser som sökningar har gjorts dirigeras träffarna till din beskrivning i LUCRIS.

Publicera en monografi

Om du själv eller universitetet är utgivare av avhandlingen kan du på egen hand göra pdf-filen av avhandlingen publik i samband med LUCRIS. Om avhandlingen är publicerad av ett förlag behövs tillstånd från förlaget.

Vår sida om Upphovsrätt

Publicera en sammanläggningsavhandling

Om avhandlingen innehåller opublicerade eller inskickade (”submitted”) manuskript bör endast kappan laddas upp och ges öppen tillgång medan avhandlingen i sin helhet laddas upp med stängd tillgång. Detta eftersom vissa förlag betraktar även ett manuskript publicerat elektroniskt i en avhandling som en tidigare publicering. När artiklarna är publicerade kan den fullständiga avhandlingen göras fritt tillgänglig om förlagsavtalen tillåter detta.

Förlag brukar i regel tillåta att artiklar ingår i en avhandling. Om avhandlingen med artiklar sedan får göras fritt tillgänglig digitalt varierar beroende på förlagets policy. Via förlags hemsidor finns information om tillstånd för återanvändning av artiklar i avhandlingar, så det är alltid en bra början att söka direkt hos aktuellt förlag.
Caltech Library har sammanställt en lista över flertalet förlag och deras riktlinjer som också kan vara till hjälp:

Publishers' Thesis Policies (på engelska)

För att be om tillstånd från förlag kan du använda följande formulär:

Formulär för ansökan om publicering av tidigare publicerat material (PDF)

Lunds universitet har generella publiceringsavtal med en rad förlag. Om din artikel är publicerad av något av följande förlag behöver du inte söka några ytterligare tillstånd:

Generellt tillgängliggörs inte artiklar med status "submitted" i LUCRIS eftersom det kan äventyra framtida utgivning.

Kontaktpersoner

Matematik / Naturvetenskapliga fakulteten
constance [dot] holmback [at] science [dot] lu [dot] se (Constance Holmbäck)
046-222 44 24

Medicinska fakulteten
Anette [dot] Saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette Saltin)
046-222 49 26

Tekniska fakulteten (LTH) samt IIIEE
Helena C Hansson
046 222 97 50 

Humanistiska och teologiska fakulteterna
jesper [dot] olsson [at] kansliht [dot] lu [dot] se (K)Kristina [dot] arnrup_thorsbro [at] kansliht [dot] lu [dot] se (ristina Arnrup Thorsbro)
046-222 83 15

Juridiska fakulteten
helena [dot] josefsson [at] jur [dot] lu [dot] se (Helena Josefsson)
046-222 10 95

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Helen Wiman
046-222 48 35

Ekonomihögskolan
charlina [dot] lunvald [at] fek [dot] lu [dot] se (Charlina Lunvald)
046-222 41 73

Konstnärliga fakulteten
annika [dot] michelsen [at] kanslik [dot] lu [dot] se (Annika Michelsen)
040-32 54 96