Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avhandlingar

Se till att din avhandling får den uppmärksamhet och spridning den förtjänar.

När du ska registrera din avhandling rekommenderar vi att du gör den fritt tillgänglig elektroniskt. Om du eller universitetet har rättigheterna till din avhandling så avgör du själv om den ska publiceras elektroniskt. I de fall avhandlingen, eller delar av den, är utgiven av externa förlag måste hänsyn tas till detta, men ofta har du trots det möjlighet att publicera din avhandling i olika former.

Registrera avhandling

Du loggar in och registrerar din avhandling i forskningsdatabasen LUCRIS.

Elektronisk registrering, eller elektronisk ”spikning”, innebär att offentliggöra att disputationen äger rum och detta bör göras i god tid före disputationen. Kontakta din fakultetssekreterare eller annan ansvarig person för information om sista datum för registrering.

Publicera avhandling i fulltext

Om du själv eller universitetet är utgivare av avhandlingen kan du göra avhandlingens fulltext (oftast en PDF-fil) publikt tillgänglig i LUCRIS i linje med universitetets publiceringspolicy.

Innan du skickar din avhandling till tryck ska den få ett unikt ID. Detta kallas International Standard Book Number (ISBN). Eftersom elektroniskt publicerade böcker ska ha ett separat nummer får avhandlingen två ISBN, ett för den tryckta och ett för den digitala versionen. Båda ISBN ska alltid anges i båda versionerna.

Kontakta Universitetsbiblioteket för att få ISBN till din avhandling.

Vår sida om att publicera avhandling i fulltext