Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

God publiceringssed

Branschorganisationer har utarbetat riktlinjer för vetenskapliga tidskrifter, som kan användas som vägledning för er tidskrift.

Riktlinjer för transparens

Organisationerna COPE, OASPA, DOAJ och WAME har tillsammans utarbetat riktlinjer för transparens och god publiceringssed inom vetenskaplig publicering. Riktlinjerna utgör en gemensam miniminivå för medlemskap i respektive organisation och är därför en bra utgångspunkt för att säkra en grundläggande nivå.

Riktlinjerna rör i stora drag vikten av att tydligt beskriva tidskriften och dess redaktion. Viktiga aspekter att vara tydlig med är exempelvis tidskriftens syfte, granskningsprocess, upphovsrätts- och open access-policy, etc. OJS är anpassat för att tidskrifter ska kunna följa riktlinjerna, det finns exempelvis särskilda fält och menyer för den information som efterfrågas.

Läs riktlinjerna på DOAJ:s webbplats

Riktlinjerna utgör dessutom grunden för inkludering och indexering av en open access-tidskrift i DOAJ, samt några ytterligare krav. Läs mer om att få sin tidskrift indexerad i olika databaser i vår information om indexering och spridning.

God publiceringssed

COPE (Committee on Publication Ethics) har samlat en uppsättning råd och riktlinjer om viktiga etiska frågor för vetenskapliga förlag och tidskriftsredaktioner. Det rör exempelvis hur redaktioner hanterar misstänkt plagiering, felaktig peer review, intressekonflikter etc. 

Råd och riktlinjer på COPEs (Committee on Publication Ethics) webbplats

Kontaktuppgifter

Vi är flera som jobbar med OJS på biblioteken vid Lunds universitet. Kontakta i första hand representanten på ditt bibliotek.

Biblioteken vid Naturvetenskapliga fakulteten

Frida Rosengren – frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se (frida[dot]rosengren[at]science[dot]lu[dot]se)

HT-biblioteken

Ranka Steingrimsdottir
Jacob Andersson

forskningsstod [at] htbibl [dot] lu [dot] se (forskningsstod[at]htbibl[dot]lu[dot]se)  

Juridiska fakultetens bibliotek

Jon Eriksen – jon [dot] eriksen [at] jur [dot] lu [dot] se (jon[dot]eriksen[at]jur[dot]lu[dot]se)

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Ellen Fall – ellen [dot] fall [at] sambib [dot] lu [dot] se (ellen[dot]fall[at]sambib[dot]lu[dot]se)

Universitetsbiblioteket

Martina Ramstedt – martina [dot] ramstedt [at] ub [dot] lu [dot] se (martina[dot]ramstedt[at]ub[dot]lu[dot]se)

Magnus Annemark – magnus [dot] annemark [at] ub [dot] lu [dot] se (magnus[dot]annemark[at]ub[dot]lu[dot]se)