Prislista för andra bibliotek

Denna information riktar sig till andra bibliotek. Du som är student eller anställd vid Lunds universitet vänder dig till ditt ämnesbibliotek. 

Priserna avser utlån till externa låntagare från bibliotek inom Lunds universitet.

  • Kopior (artiklar)* till offentligt finansierade bibliotek** i Norden 80 kr/artikel 
  • Kopior (artiklar)* till övriga bibliotek samt företag i Norden 150 kr/artikel 
  • Kopior (artiklar)* till övriga bibliotek utanför Norden 2 IFLA-vouchers/150 kr/artikel 
  • Utlån av böcker till offentligt finansierade bibliotek** i Norden gratis 
  • Utlån av böcker till övriga bibliotek i Norden samt företag 150 kr/bok 
  • Utlån av böcker till bibliotek utanför Norden 2 IFLA-vouchers/150 kr/bok

* I de fall artikelns längd överskrider 30 sidor tillkommer en kostnad med 20 kr per påbörjat 10-tal sidor. 
**Med offentligt finansierade bibliotek menas folk-, skol- och högskolebibliotek samt ett antal specialbibliotek.

Har du frågor om fjärrlån via Universitetsbiblioteket i Lund, kontakta: fjarr [at] ub [dot] lu [dot] se