Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsägning av avtal med förlaget Elsevier

Efter 20 år sa de svenska forskningsbiblioteken upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen var orimlig prissättning och att förlaget inte tillgodoser krav på öppen tillgång.

Uppsägningen innebär att anställda och studenter vid Lunds universitet inte har tillgång till tidskriftsartiklar utgivna av Elsevier efter 30 juni 2018. Däremot kan man fortsatt läsa Elsevierartiklar utgivna mellan 1995 och 30 juni 2018. (LU har dessutom fortsatt tillgång till en stor mängd tidskrifter utgivna före 1995 genom köpta arkiv.) LU-forskare kan även fortsättningsvis publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter.

Elsevier lyckades inte erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav. Därför sades avtalet upp från och med den 30 juni 2018. Det är första gången konsortiet säger upp ett avtal av den här storleken.

Regeringens mål är att resultaten av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängliga år 2026. En omvandling från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är nödvändig.

Inom ramen för Bibsamkonsortiet förhandlar Kungliga biblioteket (KB) om licenser för bland annat vetenskapliga tidskrifter till universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. För att lyckas med omställningen till öppen tillgång kräver konsortiet följande:

 • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer,
 • läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för deltagande organisationer,
 • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

Forskare och studenter som behöver tillgång till Elsevier-artiklar publicerade efter 30 juni 2018 kan vända sig till sitt bibliotek för att få hjälp.

Mer information

Elsevier-tidskrifter med flest antal nedladdade fulltextartiklar från Lunds universitet under 2017 (Topp-20):

 1. Journal of Cleaner Production
 2. The Lancet
 3. Cell
 4. Energy Policy
 5. Renewable and Sustainable Energy Reviews
 6. Ecological Economics
 7. Journal of Business Research
 8. Combustion and Flame
 9. Research Policy
 10. World Development
 11. Science of The Total Environment
 12. Social Science & Medicine
 13. Neuron
 14. Water Research
 15. Applied Energy
 16. Bioresource Technology
 17. Cell Stem Cell
 18. Computers in Human Behavior
 19. Immunity
 20. Current Biology

Elsevier-tidskrifter med flest artiklar författade av LU-affilierade under 2017 (topp-10):

 1. Energy Procedia
 2. Journal of Cleaner Production
 3. Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
 4. European Urology
 5. Proceedings of the Combustion Institute
 6. The Lancet
 7. International Journal of Hydrogen Energy
 8. Resuscitation
 9. Cell Reports
 10. Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association