Databas över tryckta och elektroniska tidskrifter

Du som är student eller anställd vid Lunds universitet kan använda tjänsten Lubito för att beställa gratis PDF-kopior av tidskriftsartiklar.

Tjänsten omfattar artiklar som är publicerade i icke-svenska vetenskapliga tidskrifter som Universitetsbiblioteket har i tryck (om de inte är tillgängliga elektroniskt via LUBsearch) och artiklar från vissa svenska tidskrifter (se lista nedan)

För att beställa artiklar, logga in med ditt student- eller Lucatkonto.