DOI - Digital Object Identifier

Som aktiv tidskriftsredaktion i OJLU kan ni tilldela era artiklar DOI-nummer.

DOI är ett unikt permanent alfanumeriskt identifieringsnummer som tilldelas elektroniska dokument, till exempel artiklar. DOI fungerar som en beständig länk till publikationen, även om URLen ändras så är DOI alltid detsamma.

Tidskrifter som ligger på publiceringsplattformen OJLU har möjlighet att tilldela DOI:er till sina artiklar. Tidskriften behöver inte betala något, men måste upprätta ett separat avtal med DOI-agenturen CrossRef där tidskriften förbinder sig att uppfylla vissa villkor. Det mest centrala i dessa villkor är att:

  • hålla den metadata som är associerad med tidskriften och dess innehåll uppdaterat.
  • använda existerande DOI i artiklarnas referenser.
  • DOI ska vara synligt på landningssidan för det aktuella innehållet (artikeln).
  • ange DOI i fulltextversionen av artikeln.

För att tidskriften ska få börja använda DOI måste Journal Hosting Agreement (PDF, öppnas i nytt fönster) vara undertecknat.

Börja använda DOI

Om ni är intresserade av att börja använda DOI på era artiklar, kontakta till att börja med den lokala supporten på fakultetsbiblioteket för att få mer information.

Läs också igenom den samlade praktiska informationen om att använda DOI i OJLU (PDF)

Kontaktuppgifter

Vi är flera som jobbar med OJS på biblioteken vid Lunds universitet. Kontakta i första hand representanten på ditt bibliotek.

Biblioteken vid Naturvetenskapliga fakulteten

Kristina Holmin Verdozzi - kristina [dot] holmin_verdozzi [at] fysik [dot] lu [dot] se

HT-biblioteken

Cathrin Viltefjäll - cathrin [dot] viltefjall [at] htbibl [dot] lu [dot] se

Juridiska fakultetens bibliotek

Jon Eriksen - jon [dot] eriksen [at] jur [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Maja Carlson - maja [dot] carlson [at] sambib [dot] lu [dot] se

Universitetsbiblioteket

Martina Ramstedt - martina [dot] ramstedt [at] ub [dot] lu [dot] se

Magnus Annemark - magnus [dot] annemark [at] ub [dot] lu [dot] se