Styrdokument

Bemötandepolicy för biblioteken vid Lunds universitet

I alla dina möten med biblioteken vid Lunds universitet, både fysiska och virtuella, kan du förvänta dig att få ett professionellt bemötande, som är präglat av lyhördhet, respekt och öppenhet.

För dig som biblioteksanvändare innebär det att vi alltid strävar efter att bemöta alla likvärdigt och utifrån individuella behov. Vi värnar om den personliga integriteten. Vi strävar efter att utgå från användarens förväntningar på biblioteket och dess tjänster och välkomnar alltid dina synpunkter. Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt och ger hjälp till självhjälp. Vi gör vårt bästa för att komma till en lösning som fungerar för alla inom ramarna för verksamheten.

Välkommen till biblioteken vid Lunds universitet!