Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Registrera och publicera i LUCRIS (forskare)

Det är obligatoriskt för forskare vid Lunds universitet att registrera sina vetenskapliga publikationer i databasen LUCRIS. Universitetets publiceringspolicy rekommenderar även att om möjligt se till att fulltexten blir fritt tillgänglig (open access), antingen genom publikation i en fritt tillgänglig tidskrift eller i en tidskrift som tillåter parallellpublicering. Forskaren laddar då själv upp en PDF-version i LUCRIS.

Registrera forskningspublikationer

Det finns mycket mer information om hur du registerar dina publikationer på våra webbsidor med vanliga frågor om att registrera avhandlingar och om forskningspublikationer.

Läs mer om registrering av avhandlingar på sidan Vanliga frågor om att registrera avhandlingar.

Vår sida om forskningspublikationer

Sök forskningspublikationer

Sök information om våra forskare, forskningsprojekt och publikationer med mera i forskningsportalen.

Forskningsportalen

Lunds universitets publiceringspolicy

Universitetet rekommenderar:

  • Att forskare om möjligt publicerar sig i tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren och i andra hand väljer en tidskrift som tillåter parallellpublicering.
  • Att forskaren undviker att överlåta sin publiceringsrätt. Ett minimikrav för författaren är rätten till parallellpublicering.
  • Universitetet vill verka för att vetenskapliga tidskrifter övergår till en publiceringsmodell som gör artiklarna fritt tillgängliga för läsaren direkt, eller i form av parallellpublicering.