Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer och praktisk information

Här beskrivs vad som behöver finnas med i verket innan det kan publiceras i OBLU.

Presentation av verket

För att verket ska visas på ett bra sätt i OBLU behöver det ha en omslagsbild och en kort beskrivning av publikationen (synopsis/abstract). Beskrivningen bör inte vara längre än 400 ord.

Kolofon, copyrightsida

Bokens kolofon, eller copyrightsida, innehåller olika typer av bibliografisk information. Normalt sett rör det sig om t.ex. upphovsrättsinnehavare, ISBN et cetera. Vi har definierat ett antal uppgifter som behöver finnas med i kolofonen:

  • Upphovsrättsinnehavare
  • Utgivare: Detta kan vara din fakultet, institution et cetera, ej Lunds universitetsbibliotek eller OBLU, ej heller författaren själv.
  • ISBN: Tryckta och digitala versioner ska ha separata ISBN. Tilldelning av ISBN går olika till på olika institutioner, då somliga har egna ISBN-serier men andra inte. Kontakta er fakultetssupport eller publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se) om ni inte känner till hur ISBN tilldelas på er institution eller fakultet. 
  • Serietitel och ISSN, där det är tillämpbart
  • Licensiering, Creative Commons eller motsvarande information om hur verket får användas (se nedan)
  • Digital Object Identifier (DOI, se nedan)

Kolofonen bör följa publikationens språk. Mallar för utformning av kolofonen finns, kontakta din fakultetssupport för mer information.

Creative Commons-licenser

Creative Commons-licenser (CC-licenser) är det vanligaste sättet att tydliggöra användningsvillkoren för fritt tillgängliga vetenskapliga publikationer. Den grundläggande licensmodellen, CC BY, tillåter andra att använda, sprida, modifiera och bygga vidare på ett verk, även i kommersiellt syfte, så länge som ett korrekt erkännande ges. Därtill finns olika licensmodeller som inför begränsningar på användningen, t.ex. på användning i kommersiellt syfte. Läs gärna mer hos Kungliga biblioteket om CC-licenser och de olika licensmodellerna, eller använd Creative Commons väljarverktyg. 

Om Creative Commons-licenser för forskare och forskningspublikationer på Kungliga bibliotekets webbplats

Få hjälp med att välja licens på Creative Commons webbplats (på engelska)

Licensen måste anges i publikationen, t.ex. i kolofonen eller i ett försättsblad. Det ska vara tydligt vilken licens som gäller, och om några delar av verket ej täcks av licensen. Licensen anges i fritext och med en URL. Vanligtvis används även en logotyp från Creative Commons.

Mallar för utformning av CC-licenser finns att tillgå, kontakta din fakultetssupport vid intresse.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI-nummer kan tilldelas publikationer i OBLU. Kapitel i antologier kan ges egna DOI-nummer. För att få tilldelas en DOI ska publikationen uppfylla följande krav:

  • Publikationens DOI måste anges i bokens kolofon, eller i kapitlets försättsblad/sidfot. 
  • DOI ska anges i följande format: https://doi.org/10.xyz. Det finns mer information om formatering av DOI på Crossref:s webbsida.
  • I referenslistan bör DOI anges i de referenser som har en DOI, oavsett vilken citeringsstil som används. 

DOI-nummer till er publikation erhålls efter kontakt med OBLU-teamet på Lunds universitetsbibliotek.

Kapitelindelning 

OBLU kan med fördel presentera varje kapitel i antologier och samlingsverk för sig. Kapitlen behöver då delas upp i enskilda filer och förses med informationen ovan, samt annan information som gör att kapitlet kan härledas till samlingsverket i vilket det ingår. Det kan göras med exempelvis ett försättsblad eller i sidfoten.