Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upphovsrätt och licenser

Det tillhör god sed inom vetenskaplig publicering för varje tidskrift att fastställa och offentliggöra sina riktlinjer för upphovsrätt och licenser, för att tydliggöra villkoren för läsare och potentiella författare.

Upphovsrätt

Det förekommer fortfarande att den ekonomiska rätten till en publikation överlåts till tidskriften eller dess förlag, men inom open access-publicering är det vanligast att författaren behåller hela upphovsrätten, och att tidskriften ges en icke-exklusiv rätt till att publicera artikeln. Att författaren behåller upphovsrätten rekommenderas av exempelvis DOAJ.

Oavsett vilket er tidskrift väljer så bör tidskriftens hantering av upphovsrätt finnas tydligt beskriven i enlighet med Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

Creative Commons-licenser

För att tydliggöra för läsaren hur de kan återanvända det publicerade materialet brukar open access-tidskrifter använda Creative Commons-licenser.

Det finns flera typer av CC-licenser med olika villkor, men gemensamt för samtliga licenser är erkännandekravet. Det innebär att den som använder det licensierade verket alltid måste ge ett korrekt erkännande till upphovspersonen. CC-licenser innebär alltså inte att författaren avskriver sig den ideella rätten till verket eller rätten att bli citerad.

Den vanligast förekommande licensen för forskningspublikationer, CC BY, är också den mest öppna. Den tillåter andra att använda, sprida, modifiera och bygga vidare på ett verk, även i kommersiellt syfte, så länge som ett korrekt erkännande ges.

För att ta reda på vilken licens som passar bäst för er går det att läsa vidare om varje licens på Creative Commons webbsida, eller använda deras verktyg för att välja licens. Kungliga biblioteket har också en sida med samlad information om CC-licenser i förhållande till forskningspublikationer, med information om varje typ av licens. Det går även bra att höra av sig till kontaktperson på er fakultet om ni vill diskutera frågan med en bibliotekarie.

Få hjälp med att välja licens på Creative Commons webbplats (på engelska)

Om Creative Commons-licenser för forskare och forskningspublikationer på Kungliga bibliotekets webbplats

Licenser är gratis att använda och det behövs ingen ansökan. Det som behövs för att licensen ska tillämpas på ett verk är i korthet en deklaration i klartext som förklarar att verket är distribuerat under en given licens, inklusive en URL-länk till själva licenstexten.

I er tidskrift i OJS bör information om licensen förekomma på följande platser i artikeln:

  • I klartext och i metadatalagret på artikelns landningssida. Detta löser ni genom att välja en CC-licens i OJS-inställningarna.
  • I klartext i själva artikeln, t.ex. i en sidfot på artikelns första sida.
  • Om möjligt bör licensen även bäddas in i fulltextfilens metadatalager.

För att leva upp till branschstandard för transparens bör det även finnas tillgänglig information om tidskriftens allmänna riktlinjer för CC-licenser på er webbsida.

Ställ in och beskriv hur er tidskrift hanterar upphovsrätt och licenser under ”Inställningar / Distribution / Rättigheter”. Där kan ni ange tidskriftens upphovsrättsdeklaration, välja vilken part som har upphovsrätten till innehållet, samt välja en CC-licens för tidskriftens innehåll.

Genom att välja en upphovsrättspart och CC-licens i OJS-inställningarna gör ni så att själva landningssidan för varje artikel automatiskt kommer att innehålla information om upphovsrätt och vilken typ av licensiering som gäller för artikeln.

Det finns ytterligare information om upphovsrätt och CC-licenser i förhållande till vetenskapliga tidskrifter i en guide från PKP och via DOAJ.

PKP:s guide getting found and staying found på deras webbplats (på engelska)

DOAJ:s guide för tidskrifter och förlag på deras webbsida (på engelska)

Kontaktuppgifter

Vi är flera som jobbar med OJS på biblioteken vid Lunds universitet. Kontakta i första hand representanten på ditt bibliotek.

Biblioteken vid Naturvetenskapliga fakulteten

Frida Rosengren – frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se (frida[dot]rosengren[at]science[dot]lu[dot]se)

HT-biblioteken

Ranka Steingrimsdottir
Jacob Andersson

forskningsstod [at] htbibl [dot] lu [dot] se (forskningsstod[at]htbibl[dot]lu[dot]se)  

Juridiska fakultetens bibliotek

Jon Eriksen – jon [dot] eriksen [at] jur [dot] lu [dot] se (jon[dot]eriksen[at]jur[dot]lu[dot]se)

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Ellen Fall – ellen [dot] fall [at] sambib [dot] lu [dot] se (ellen[dot]fall[at]sambib[dot]lu[dot]se)

Universitetsbiblioteket

Martina Ramstedt – martina [dot] ramstedt [at] ub [dot] lu [dot] se (martina[dot]ramstedt[at]ub[dot]lu[dot]se)

Magnus Annemark – magnus [dot] annemark [at] ub [dot] lu [dot] se (magnus[dot]annemark[at]ub[dot]lu[dot]se)