Registrera och publicera i LUP Student Papers (studenter)

Lunds universitet gör studentuppsatser tillgängliga genom publicering i LUP Student Papers.

LUP Student Papers

Registrera studentuppsatser

Läs vad som gäller för registrering av studentuppsatser på sidan om Studentuppsatser.

Sök examensarbeten

Studentuppsatser finns sökbara i LUP Student Papers.