Studentuppsatser

LUP Student Papers ger dig som student vid Lunds universitet en möjlighet att göra din uppsatser eller ditt examensarbete tillgängligt på webben. Tjänsten fungerar även som inlämnings- och examinationsverktyg.

LUP Student Papers omfattar ett registrerings- och uppladdningsverktyg samt en söktjänst. Uppsatserna som publiceras i LUP Student Papers blir även sökbara i Uppsök, den nationella söktjänsten för uppsatser och examensarbeten.

LUP Student Papers

Uppsök

Registrera och ladda upp din uppsats

Registrering och uppladdning av uppsatser sker i LUP Registration, där du loggar in med ditt Studentkonto.

Använd vår manual när du ska lägga in din uppsats.

LUP Registration

Manual för att lägga in uppsats (PDF)

Upphovsrätt

Juridiska enheten har tillsammans med Universitetsbiblioteket tagit fram ett dokument om upphovsrätt vid publicering av uppsatser:

Information om upphovsrätt i samband med publicering av studentuppsatser (PDF).

Överenskommelse om uppsatspublicering mellan student och institution bör vara skriftlig. Du kan använda följande avtal:

Avtal om elektronisk uppsatspublicering (PDF).