Katalog -1957 är Universitetsbibliotekets kortkatalog över bland annat böcker och tidskrifter tryckta till och med 1957. Litteratur tryckt före år 1800 finns här, men till en del också i LUBcat. Katalog -1957 är tillgänglig för sökning och beställning online.

Katalog -1957
LUBcat

I katalogen finns också sökhjälp och instruktionsfilmer. Vid frågor, vänd dig till:

Universitetsbiblioteket