Forskningsdata

Forskningsdata är uppgifter som samlats in eller skapas för att tjäna som underlag till analyser och validering av forskningsresultat. Datan kan bestå av analog eller digital information, såväl som laborationsrapporter och mjukvara.

Gränsdragningen för vad som är forskningsdata eller inte kan ibland vara svår att göra, till exempel när data publiceras som en del av en databas som även omfattar analys och resultat, men ofta ser man forskningsdata som information som kräver bearbetning för att uppnå verkshöjd.

Digital data finns i olika former:

  • Skapad ursprungligen i digital form ('born digital')
  • Konverterade till digital form (digitised)
  • Observerad data (omöjlig att reproducera)
  • Experimental (borde vara möjlig att återskapa)

Forskningsdata och biblioteken vid Lunds universitet

Forskare vill och måste i allt större utsträckning tillgängliggöra sina forskningsdata. På LU arbetas det just nu, på olika håll, för att hitta säkra lösningar för att hantera, dela och långtidsbevara forskningsdata. På följande webbsidor hittar du som forskare vid Lunds universitet information kring hantering av forskningsdata och länkar till de stödfunktioner som finns inom LUB.