Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Open Books vid Lunds universitet (OBLU)

Biblioteken vid Lunds universitet driver en egen e-boksplattform för att möjliggöra en bra spridning av lokalt producerade e-böcker.

Publiceringsplattformen

Open Books vid Lunds universitet (OBLU) är en plattform för publicering av fritt tillgängliga e-böcker producerade inom verksamheter vid Lunds universitet. Plattformen drivs av biblioteken vid Lunds universitet, som även driver tidskriftsplattformen Open Journals vid Lunds universitet.

Open Books vid Lunds universitet (OBLU) 
Om Open Journals vid Lunds universitet (OJLU) på denna webbplats

Plattformens syfte är att utgöra en plats för primärpublicering av monografier, antologier och konferensvolymer. På plattformen kan både outgivet, nyutgivet och tidigare utgivet material (med upphovsrättsinnehavares tillstånd) tillgängliggöras. 

OBLU i korthet

  • OBLU bygger på programvaran Open Monograph Press (OMP) som är utvecklat för produktion och publicering av e-böcker och som ger god synlighet och sökbarhet. Läs mer om OMP på utvecklaren PKP:s webbsida.
  • Material i OBLU kan tilldelas DOI-nummer, ett permanent ID som är standardformat för hänvisning till digitala dokument.
  • Kapitel i antologier och konferensvolymer kan publiceras, oavsett om författaren är anknuten till Lunds universitet eller ej.
  • OBLU stödjer publicering i olika format, utöver PDF även format med ytterligare funktionalitet som exempelvis HTML, XML och EPUB.

Observera att OBLU inte är ett förlag eller en utgivare och tar således inte ansvar för innehållet i det publicerade materialet. Upprätthållandet av vetenskaplighet, etiska bedömningar, samt ansvaret för att upphovsrättslagen följs åligger författaren och utgivaren.

Publicera i OBLU

Personal på biblioteken vid Lunds universitet sköter publiceringen på plattformen, kunskap om själva systemet krävs ej av författare eller redaktörer. Materialet som publiceras måste dock uppfylla vissa krav, t.ex. måste det finnas ett ISBN-nummer, och en CC-licens. Se gärna vår webbsida om riktlinjerna för OBLU för detaljer.

Riktlinjer och praktisk information

Om du är intresserad av att publicera på OBLU, kontakta er fakultetssupport, eller skriv till publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (subject: OBLU) (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se) om ni tillhör en fakultet som saknar fakultetssupport.

Bokfond

Lunds universitet har sedan 2019 en fond för finansiering av open access-avgifter för böcker och bokkapitel, vanligtvis kallade book processing charge (BPC). Om förlaget inte har en etablerad e-boksutgivning kan OBLU användas för tillgängliggörandet av böcker som finansierats av fonden.

Läs mer om bokfonden på Universitetsbibliotekets webbplats

Kontakta publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (subject: Bokfond) (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se) för frågor om OBLU och bokfonden.

Kontaktuppgifter

Vi är flera som jobbar med OBLU på biblioteken vid Lunds universitet. Kontakta i första hand representanten på ditt bibliotek.

HT-biblioteken

Ranka Steingrimsdottir
Jacob Andersson

forskningsstod [at] htbibl [dot] lu [dot] se (forskningsstod[at]htbibl[dot]lu[dot]se)  

Juridiska fakultetens bibliotek

Jon Eriksen – jon [dot] eriksen [at] jur [dot] lu [dot] se (jon[dot]eriksen[at]jur[dot]lu[dot]se)

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Ellen Fall – ellen [dot] fall [at] sambib [dot] lu [dot] se (ellen[dot]fall[at]sambib[dot]lu[dot]se)

Universitetsbiblioteket

Magnus Annemark – magnus [dot] annemark [at] ub [dot] lu [dot] se (magnus[dot]annemark[at]ub[dot]lu[dot]se)