Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Parallellpublicera i LUCRIS

Här listar vi fyra olika situationer med olika förutsättningar om hur du kan parallellpublicera och hur du går till väga.

Registrera publikationen i LUCRIS och ladda upp den som en pdf-fil i samband med registreringen under Electric version(s) of this work.

Om avtalet tillåter parallellpublicering kan du registrera publikationen i LUCRIS och i samband med det ladda upp den som en pdf-fil. Om avtalet inte tillåter parallellpublicering eller är oklart, skriv till förlaget och be om tillåtelse.

Här hittar förslag på hur du kan skriva brevet

De flesta större förlag (Elsevier, Springer med flera) tillåter inte att du använder förlagsversionen. Istället får du använda den sista godkända och rättade manuskriptversionen.

  1. Gör en pdf-fil av det sista, rättade och godkända manuskriptet.
  2. Registrera den i LUCRIS.

Observera att det finns en funktion i LUCRIS som automatiskt skapar ett försättsblad baserat på den information som matats in i registreringsformuläret.
 

Flera förlag tillåter parallellpublicering först efter en tidsfördröjning på 6 eller 12 månader, i några fall ännu längre. Vilken tidsfördröjning ett förlag har redovisas i databasen SHERPA/ROMEO. Du kan ställa in i LUCRIS att den uppladdade filen visas först efter ett visst datum:

  1. Ladda upp en PDF-fil i LUCRIS under Add electronic version (file, DOI, or link).
  2. Välj Embargoed under Public access to file.
  3. Ange de datum under vilka embargoperioden gäller.

Länk till SHERPA/ROMEO

Länk till LUCRIS