Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliometri

Inom bibliometrin studeras vetenskap och forskning med hjälp av matematiska och statistiska metoder.

Vid Universitetsbiblioteket arbetas med bibliometri som en stödfunktion för både universitets- och fakultetsledning och enskilda forskare och forskargrupper, liksom för biblioteken inom nätverket Lunds universitets bibliotek. Bibliometriska tjänster vid Lunds universitet kan i huvudsak delas in i två aktiviteter: dels att informera om bibliometri och system för utvärdering av forskning, dels att utföra bibliometriska analyser.

Bibliometri används i allt högre utsträckning för utvärdering av forskning och fördelning av forskningsmedel. Flera av de internationella universitetsrankingar som väckt uppmärksamhet under senare år bygger åtminstone delvis på användandet av bibliometriska indikatorer. I Sverige är för närvarande 20 % av regeringsanslagen till universitet och högskolor konkurrensutsatta. Anslagen fördelas dels utifrån hur mycket externa forskningsmedel som lärosätena tagit hem, dels utifrån beräkningar av  antal forskningspublikationer från lärosätena och i vilken utsträckning dessa citerats av andra forskare.

På Lunds universitet fördelas forskningsmedel på till exempel samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna baserat på publikations- och/eller citeringsanalyser. Det förekommer också allt oftare att forskningsråden i samband med utlysningar uppmanar de sökande att jämte publikationslistan skicka med olika mått som visar hur ofta publikationerna citerats. Vill du veta mer, kontakta ditt ämnesbibliotek eller gå till Universitetsbibliotekets webbplats.

Universitetsbibliotekets sida om bibliometri

 

Vad är bibliometri?

Bibliometri är en sammansättning av de grekiska orden biblion (bok) och metron (mått, verktyg att mäta med). Inom bibliometrin studeras vetenskap och forskning med hjälp av matematiska och statistiska metoder. Med utgångspunkt i publicerings- och citeringsdata kan man med hjälp av bibliometriska indikatorer belysa frågor om produktivitet, genomslag och inflytande, liksom  sociala och intellektuella strukturer inom olika forskningsområden.