Forskningsstöd

Du som forskar vid Lunds universitet kan på olika sätt få stöd och support från bibliotekarierna i forskningsprocessen, när du ska publicera dig och vid frågor om Open access och bibliometri.

Två personer med skyddsglasögon i labbmiljö. Foto.

Vad kan du som forskare få hjälp med?

Biblioteken vid Lunds universitet tillhandahåller olika former av stöd till dig som är forskare om du vill ha hjälp inom

  • Informationssökning
  • Referenshantering
  • Publiceringsfrågor
  • Registrering i LUCRIS
  • Upphovsrätt
  • Open access
  • Bibliometri

För mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till ditt ämnesbibliotek eller till Universitetsbiblioteket.

Fria eller rabatterade publiceringsavgifter

Du kan hitta mer information om fria eller rabatterade publiceringsavgifter på Universitetsbibliotekets webbplats.

Universitetsbibliotekets webbsida om förlagsavtal

Se även våra sidor om publicering