Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt avtal med Elsevier

Ett nytt avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har förhandlats fram.

Avtalet innebär att du som forskare eller student vid Lunds universitet återigen kan läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier och, från och med 1 januari 2020, även publicera dig Open Access utan extra kostnad i förlagets tidskrifter.  

Tidskrifterna är tillgängliga för läsning igen, inklusive de artiklar som publicerats under den perioden då vi inte hade något avtal med Elsevier.

Fri Open Access-publicering i de tidskrifter som ingår i avtalet gäller från och med 1 januari 2020. Avtalet omfattar drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier, Cell Press och alla rena OA-tidskrifter. 

Strandade förhandlingar 2018

Förhandlingarna mellan Elsevier och det nationella konsortiet Bibsam påbörjades 2016 och pågick fram till våren 2018, då förhandlingarna strandade eftersom parterna inte kunde komma överens om en rimlig prisbild och en hållbar övergång till öppen vetenskap. Den sista juni 2018 sades Elsevier-avtalet för alla Sveriges forskningsbibliotek upp, något som rönte stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Bibsam påbörjade förhandlingarna igen i början av 2019 vilket ledde fram till det nya nationella avtalet. Efter att nya avtal förhandlats fram så skickas det ut till alla lärosäten och sedan får respektive lärosäte ta ställning till om de vill delta i avtalet. 

Pressmeddelande från Bibsam:

​Nytt transformativt avtal med Elsevier ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning