Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation

Lunds universitet har ett av Sveriges äldsta och största forskningsbibliotek. 23 fakultets-, institutions- och centrumbibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg bildar tillsammans med Universitetsbiblioteket ett nätverk, biblioteken vid Lunds universitet. Här arbetar omkring 200 medarbetare för att ge ett högkvalitativt stöd till universitetets alla studenter och anställda samt allmänheten.

Nätverket Biblioteken vid Lunds universitet

De bibliotek inom nätverket som är knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning finansieras av respektive fakultet/centrumbildning. Biblioteken ansvarar för den dagliga servicen till studenter och forskare inom sitt ämnesområde. Universitetsbiblioteket ger service till alla användare inom universitetet. Alla bibliotek i nätverket är offentliga och tillgängliga även för allmänheten.

Biblioteksnätverkets uppgift

Nätverkets främsta uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning genom god tillgång till kvalitetsgranskad information. Biblioteken har en central roll för spridning, bevarande och effektiv hantering av information. Vi erbjuder studenter, lärare och forskare anpassade biblioteks- och informationstjänster nära sitt arbete. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering för universitetets studenter och stöd till forskare i publiceringsfrågor och i forskningsprocessen.

Vi arbetar tillsammans

På alla bibliotek gäller samma låneregler och vi samarbetar kring våra olika informationshanteringssystem, till exempel LUBsearch och LUBcat. Medarbetarna arbetar tillsammans inom sina respektive specialistområden i strategi-, arbets- och projektgrupper. Vi fortbildar oss kontinuerligt och har en gemensam kompetensutvecklingsplan.