LIBRIS är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. Kungliga biblioteket i Stockholm ansvarar för katalogen och biblioteken i Sverige bidrar gemensamt till innehållet.

I LIBRIS kan du se vilka svenska bibliotek som har den titel du är intresserad av och om den finns att låna eller att läsa online. Observera att för elektroniskt material som inte är Open Access gäller att du har ett lånekonto på just det biblioteket.

LIBRIS

För frågor om innehållet i LIBRIS eller om hur du söker i katalogen, kontakta ditt ämnesbibliotek. 

Lista över ämnesbibliotek