Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Referenshantering

När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material.

Vilket stöd kan du få från biblioteken?

Biblioteken tillhandahåller bland annat utbildning i referenshantering – både enskilt och i grupp. Kontakta ditt ämnesbibliotek för att höra hur de kan hjälpa dig!

Referensstilar

Det finns flera olika system för hur man citerar och refererar. När du skriver akademiska texter är det viktigt att du följer den tradition som gäller för just ditt ämne.

Kontakta ditt ämnesbibliotek för att ta reda på vilken referensstil som gäller inom just ditt ämnesområde. 

Referenshanteringsprogram 

Det finns ett flertal program du kan använda för att underlätta hanteringen av referenser. För dig som är student eller anställd vid Lunds universitet finns universitetsgemensamma licenser på EndNote och RefWorks.

Information om olika referenshanteringsprogram