Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

OA-tidskrifter

Open Access-tidskrifter är tidskrifter där innehållet är fritt tillgängligt för läsaren och kostnaden för publiceringen tas ut genom någon annan ekonomisk modell än prenumerationer. Fler och fler forskningsområden får goda, fritt tillgängliga alternativ för publicering när antalet OA-tidskrifter ökar.

Hitta OA-tidskrifter

Directory of Open Access Journals (DOAJ) är den största databasen över kvalitetskontrollerade OA-tidskrifter. DOAJ strävar efter att täcka alla ämnen och alla språk och listar nu också traditionella tidskrifter som ger möjlighet till OA-publicering.

Sök i DOAJ

Stöd till publiceringsavgifter

Vissa OA-tidskrifter tar ut en publiceringsavgift. Avgiften ska täcka kostnader för tidskriftens handläggning av publiceringen. Flera universitet hjälper sina forskare genom att betala en del av publiceringsavgiften. Vid Lunds universitet finns en publiceringsfond som täcker 50% av publiceringsavgiften, förutsatt att tidskriften uppfyller vissa kvalitetskrav.

Läs mer om stöd till publiceringsavgifter på Universitetsbibliotekets webbplats 

Läs mer om tillgängliga förlagsavtal på Universitetsbibliotekets webbplats

Hybridtidskrifter

Många traditionella förlag erbjuder författare möjligheten att publicera accepterade artiklar med omedelbar fri tillgänglighet mot en avgift, samtidigt som artikeln publiceras i förlagets prenumerationstidskrifter. Denna typ av prenumerationstidskrift kallas hybridtidskrift.

Modellen har fördelen att man kan publicera i sin "vanliga" tidskrift och samtidigt leva upp till OA-krav från finansiärer. Denna modell är emellertid omdiskuterad. Science Europe, som bland annat samordnar policyer för 53 större offentliga forskningsfinansiärer i 27 länder, säger i sitt position paper "Principles on the Transition to Open Access to Research Publications" att hybridmodellen "is not a working and viable pathway to Open Access". 

De vanligaste invändningarna är att kostnaderna för att publicera i hybridtidskrifter är i genomsnitt dubbelt så höga som i en etablerad OA-tidskrift, oberoende av tidskriftens prestige. De fritt tillgängliga artiklarna "försvinner" bland den stora majoriteten artiklar i en tidskrift som kräver prenumeration för läsning. Det är oklart hur förlagen kan hantera överföringen av ökade inkomster från hybridpublicering till sänkta prenumerationspriser på ett transparent sätt.

Starta en OA-tidskrift?

Redaktioner vid Lunds universitet har möjlighet att få hjälp att starta en OA-tidskrift i publiceringsverktyget Open Journal System (OJS).

Läs mer om OJS

Tveksamma OA-förlag

Det kan finnas OA-förlag som du bör tänka dig för innan du publicerar din artikel hos. Läs några generella råd för hur du kan bedöma sådana tidskrifter:

Få hjälp att välja förlag på Universitetsbibliotekets webbplats