Open access (OA) innebär att forskningsresultat publiceras så de är fritt tillgängliga på webben. Det finns två "vägar" till OA, den "gyllene vägen" och den "gröna vägen".

I Lunds universitets publiceringspolicy uppmanas forskarna att publicera sig i OA-tidskrifter i så mycket som möjligt för att öka forskningens synlighet, användning och genomslag. Flera av de stora forskningsfinansiärerna har också idag som krav att du ska publicera forskningsresultaten på ett sådant sätt att de är fritt tillgängliga för alla.

Här har vi samlat OA-information utifrån de två vägarna till OA: publicering direkt i en OA-tidskrift (den "gyllene vägen") och parallellpublicering (den "gröna vägen").

Gyllene vägen 

Open access-tidskrifter är tidskrifter där innehållet är fritt tillgängligt för läsaren och kostnaden för publiceringen tas ut genom någon annan ekonomisk modell än prenumerationer. Vissa OA-tidskrifter tar ut en publiceringsavgift. Avgiften ska täcka kostnader för tidskriftens handläggning av publiceringen. Flera universitet hjälper sina forskare genom att betala en del av publiceringsavgiften. Vid Lunds universitet finns en publiceringsfond som täcker 50% av publiceringsavgiften, förutsatt att tidskriften uppfyller vissa kvalitetskrav.

Läs mer om stöd till publiceringsavgifter på Universitetsbibliotekets sida

Gröna vägen / Parallellpublicering

Du har rätt att parallellpublicera alla publikationer där du har upphovsrätten kvar samt för dem där förlaget tillåter parallellpublicering genom avtal eller policy.. Många internationella tidskriftsförlag har generella policyer för parallellpublicering, de samlas i tjänsten SHERPA/RoMEO.

SHERPA/RoMEO