Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service & stöd

Är du student, forskare, anställd vid Lunds universitet eller bara allmänt kunskapstörstig? Bibliotekariernas främsta uppgift är att ge dig god tillgång till kvalitetsgranskad information. Vi erbjuder också olika former av hjälp och stöd i dina studier och i din forskning. Biblioteken vid Lunds universitet är offentliga och öppna för alla.

Två studenter sitter vid en dator. Foto Johan Bävman

Vid Lunds universitet finns 23 bibliotek som samarbetar i ett nätverk. Vår främsta uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning genom att ge god tillgång till kvalitetsgranskad information.

Du kan vända dig till biblioteket om du behöver hjälp eller stöd med till exempel lån, informationssökning, referenshantering och publicering. På dessa sidor kan du läsa mer om vad vi kan göra för dig. 

Biblioteken vid Lunds universitet

Bemötandepolicy för biblioteken vid Lunds universitet