Publicering och registrering

Dags att publicera det du skrivit? Registrera dina publikationer och gör dem fritt tillgängliga.

Biblioteken vid Lunds universitet tillhandahåller tjänster där forskare och studenter kan registrera sina publikationer och även göra dem tritt tillgängliga. Forskare använder LUCRIS och studenter LUP Student Papers. Enligt ett rektorsbeslut ska alla vetenskapliga publikationer vid Lunds universitet registreras i LUCRIS.

Stöd från biblioteken

Du som är forskare kan läsa mer på våra sidor Avhandlingar och Forskningspublikationer. Om du behöver mer hjälp, kontakta ditt ämnesbibliotek.

Du som är student kan läsa mer på vår sida studentuppsatser . Om du behöver mer hjälp, kontakta ditt ämnesbibliotek.

Se också våra sidor om Referenshantering och Akademisk hederlighet. Där finns viktig information om vad som gäller för att skriva vetenskapliga texter.