Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akademisk hederlighet

Det är viktigt att alltid ange de källor du använder i dina skriftliga arbeten genom att citera och referera på ett korrekt sätt. Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller ett diagram, och framställer materialet som ditt eget. Inom det vetenskapliga samhället är plagiering inte accepterat.

När du ska skriva en inlämningsuppgift, en hemtenta eller en uppsats är det viktigt att du noga informerar dig om vilka regler som gäller för citering och referenser. Om du inte kan hitta några föreskrifter – de finns ofta i kursplanen – måste du fråga din lärare. Du måste sätta dig in i hur man skriver vetenskapliga texter och olika tekniker för citering och källhänvisning inom ditt ämnesområde.

För mer information om referenshantering kontakta ditt ämnesbibliotek.

Vår sida om referenshantering

Plagiering

Om du brister i referenshanteringen eller plagierar någon annans arbete kan du bli anmäld till disciplinnämnden. Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för hur plagiering ska hanteras. Om du bryter mot institutionens föreskrifter och gör dig skyldig till "vilseledande när studiepresentation ska bedömas" (Högskolelagen 1993:100, 10 kapitlet) kan du bli varnad eller avstängd av universitetets disciplinnämnd. Om du blir avstängd innebär detta att du inte får delta i undervisning eller examination under en viss tid. Du får heller inte studiemedel under avstängningen.

Lunds universitets gemensamma riktlinjer för plagiering (Pdf)

Ouriginal (tidigare Urkund)

Lunds universitet använder sig av programmet Ouriginal för att förebygga och upptäcka fall av plagiering. Ouriginal jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Ouriginals eget arkiv.

Om plagieringsverktyget Ouriginal