Lunds universitet har en gemensam licens för textmatchningsverktyget Urkund. Detta innebär att lärare vid alla universitetets institutioner kan använda Urkund för att kontrollera studentarbeten.

Vad är Urkund?

Urkund är ett e-postbaserat system som automatiskt jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv. Urkund används på många svenska och internationella universitet och högskolor som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering.

Urkund

Vår sida om Akademisk hederlighet

Relaterad information

Urkunds webbplats

Frågor om Urkund och plagiatkontroll hanteras av Leopold Schmidt, avdelningen Studieadministrativa system.

Vänligen kontakta mig på support [at] urkund [dot] lu [dot] se