Forskningsfinansiärernas krav

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt tillgänglig.