Biblioteken vid Lunds universitet har gemensamma lånevillkor och du använder ditt LU-kort som bibliotekskort. I vår bibliotekskatalog LUBcat kan du söka efter litteratur och hantera dina lån.

I vår bibliotekskatalog LUBcat kan du söka efter litteratur och se var den är finns. Det som är placerat i magasin eller på depå beställer du fram. Det som redan är utlånat kan du ställa dig i kö på. Dessutom kan du kontrollera dina lån och i vissa fall förlänga lånetiden.

Bibliotekskatalogen LUBcat
 

Studenter och anställda vid Lunds universitet använder sitt LU-kort som bibliotekskort. Om du är student, forskare eller anställd vid Lunds universitet skapar du ett konto genom att logga in med ditt Student-/Lucatkonto. Du hittar länk till registrering på LUBcats startsida. Du behöver aktivera kontot för att kunna låna med LU-kortet. Är du student kan du aktivera kontot när du har loggat in, genom att välja studentkategori och hemmabibliotek. Är du anställd aktiverar du kontot på något av våra bibliotek. Ta då med dig fotolegitimation. Genom att logga in och registrera ett konto accepterar du lånevillkoren vid Lunds universitets bibliotek.

Registrera gärna ett lånekonto innan du går till biblioteket.

Är du gästforskare eller gäststudent vid Lunds universitet måste du ha med dig ett antagningsbevis eller ett intyg om anknytning till Lunds universitet för att få ett bibliotekskort eller för att aktivera ditt LU-kort för lån.

Är du distansstudent kan du läsa mer om hur du skaffar lånekort på vår sida för distansstudenter.

Även du som inte är student eller forskare är välkommen att låna vid våra bibliotek om du är över 18 år och bosatt i Sverige. Du är välkommen till något av våra bibliotek för att få ett lånekort.

Saknar du svenskt person- eller samordningsnummer, och inte heller är gäststudent eller gästforskare, så behöver du utöver fotolegitimation även ta med dig en ifylld borgensförbindelse samt din borgensman, som i sin tur måste kunna legitimera sig. Borgensmannen måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige, och får inte vara anställd vid något av biblioteken vid Lunds universitet.

Giltig lånehandling är LU-kort eller bibliotekskort som utfärdats vid Lunds universitets bibliotek. Lånehandlingen ska uppvisas vid varje lånetillfälle. När du skickar in din ansökan om lånekonto godkänner du och förbinder dig att följa våra gemensamma lånevillkor. Lånevillkoren är fastställda av Biblioteksstyrelsen och godkända av universitetets juridiska enhet.

Giltig id-handling kan i undantagsfall användas som lånehandling.

Reglerna för vad man får låna och hur länge varierar vid de olika biblioteken. Oftast är referensböcker, tidskrifter, specialsamlingar, och äldre material ej till hemlån och måste läsas på plats.

Lånevillkor (PDF)

För mer information, se respektive biblioteks webbplats.
 

Observera att förseningsavgifter kommer att återinföras under 2021. Biblioteken informerar i god tid innan.

Förseningsavgifterna stängdes av den 19 mars 2020 för böcker och annat material som återlämnas för sent till biblioteken vid Lunds universitet. Det var ett led i bibliotekens Corona-anpassningar och gjordes för att undvika att smittbärare eller sjuka i karantän skulle behöva komma till biblioteket för att återlämna böcker. Vi kommer också att återgå till fem omlån på det material som tillfälligt under perioden haft elva.

Kontrollera dina lån i vår bibliotekskatalog LUBcat