Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läs- och skrivstöd

Har du en funktionsvariation som gör det svårt att läsa tryckt litteratur? Då kan du få hjälp att skaffa kurslitteratur som talbok. Du kan också installera olika stödprogram på din egen dator. Dessutom är många av universitetets datorer utrustade med samma program.

Talböcker

Behöver du talböcker eller annan anpassad litteratur kan du få ett konto hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. I katalogen Legimus kan du hitta  över 100 000 talböcker, bland  annat många kursböcker. Legimus tillhandahålls av MTM.

För att få tillgång till konto och mer information om hjälp och stöd, vänd dig till ditt ämnesbibliotek. Bibliotekarien registrerar dig i MTM:s digitala bibliotek och ger dig en introduktion i hur nedladdningen fungerar. Du får också hjälp att ladda ner böckerna och support med tekniska frågor eller andra problem. 

Stödprogram

Både studenter och anställda kan använda stödprogrammen. Följande program kan du installera på din dator:

  • TorTalk är en talsyntes som kan läsa upp digitala texter.
  • Easy Reader är ett program för att läsa talböcker och få texter upplästa.
  • Stava Rex är ett stavningsprogram för svenska.
  • Spell Right är ett stavningsprogram för engelska.

Programmen finns också installerade på många av universitetets datorer.

I guiden Läs- och skrivstöd finns information om hur du laddar ner, installerar och använder stödprogrammen.

Har du frågor kan du kontakta ditt bibliotek

Kontakta Pedagogiskt stöd och Studieverkstaden

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, kontakta Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet. Där kan du få information om anteckningshjälp, mentorstöd och förlängd tentamenstid. På Studieverkstaden kan du få hjälp med studieteknik och att skriva akademisk text genom individuell handledning och kurser.

Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet

Studieverkstaden vid Lunds universitet