Forskningsportalen

I Lunds universitets forskningsportal hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput såsom publikationer, med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare, et cetera)
  • Forskningsrelaterade aktiviteter och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (fakulteter, institutioner, forskargrupper, et cetera)
  • Forskningsinfrastrukturer (utrustning, samlingar och tjänster som utgör en strategisk forskningsinfrastruktur för Lunds universitet)

Lunds universitets forskningsportal