Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upphovsrätt

För att kunna göra dina publikationer fritt tillgängliga i LUCRIS måste du ha kontroll över upphovsrätten till dem. Här presenterar vi några upphovsrättsmässiga utgångspunkter utifrån en grov indelning av olika typer av publikationer.

Avsikten med upphovsrättslagen är att balansera skaparens behov av skydd mot användarens behov av tillgång. Därför kombineras lagen med rimliga undantag och begränsningar för det "allmännas bästa". Bland annat kan andra, utan upphovsmannens medgivande, kopiera för enskilt bruk eller referera och citera ur offentliggjorda verk.

Om författaren har överlåtit sina ekonomiska rättigheter är det inte längre författaren som kan besluta om användning, utan förlaget. Förlaget kan genom licensavtal eliminera de inskränkningar lagen tillåter.

Upphovsrätt för olika publikationstyper

Publicerat inom Lunds universitet

Författaren har upphovsrätten och kan göra publikationen fritt tillgänglig om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.

Internationella vetenskapliga tidskrifter

Författaren har oftast i ett avtal med förlaget begränsat eller avskrivit sina rättigheter. De flesta stora förlag tillåter ändå att artiklar görs fritt tillgängliga mot att vissa villkor uppfylls.

Kontrollera först det kontrakt du skrivit med förlaget samt information på förlagets hemsida eller i databasen SHERPA/ROMEO. För mer hjälp kontakta ditt ämnesbibliotek eller Publicera-gruppen på Universitetsbiblioteket: publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se).

SHERPA/ROMEO

Avhandlingar

  • Monografiavhandlingar publicerade av institutionen: Författaren har upphovsrätten och de kan göras fritt tillgängliga.
  • Monografiavhandlingar utgivna på förlag: Kontakta förlaget/utgivaren och be om tillåtelse.
  • Sammanläggningsavhandlingar: Författaren har upphovsrätten till kappan, som kan göras fritt tillgänglig. För övriga publikationer som ingår bestäms det av de avtal som ingåtts med respektive förläggare. Lunds universitet har generella avtal med följande förlag: IEEE, Elsevier, Cambridge University Press och Portland Press.

Böcker, antologibidrag, konferensbidrag som publicerats, tidskrifter/förlag utan policy, rapporter med mera

Kontakta förlaget/utgivaren och be om tillåtelse. Här följer ett förslag på brev:

Hej [namn],

Jag ber om tillstånd att få tillgängliggöra en kopia av [bidragets namn], publicerad i [publikationens namn, volym, nummer och sidor]. Kopian kommer att bli fritt tillgänglig i LUCRIS (www.lucris.lu.se), Lunds universitets forksningsinformationssystem.

Med vänlig hälsning, [namn]

__________________


Dear [name],

I am writing to ask for permission to self-archive a copy of my article [article title], published in [publication name, volume, issue, pages]. The copy will be made freely accessible in LUCRIS (www.lucris.lu.se), the research information system at Lund University.

Best regards, [name]

Innan du publicerar i en tidskrift

Om du har att välja mellan flera likvärdiga tidskrifter att skicka ditt manuskript till, ta reda på deras inställning till fri tillgänglighet och parallellpublicering. Välj sedan en tidskrift som tillåter parallellpublicering i första hand. SHERPA/RoMEO är en databas som samlar in förlagspolicyer vad gäller parallellpublicering.

När ditt manus blivit accepterat för publicering i en tidskrift får du ett publiceringsavtal som skall undertecknas (ibland redan i samband med elektronisk insändning). Läs noga igenom avtalet och se till att du åtminstone behåller rätten att parallellpublicera ditt accepterade manus i universitetets öppna arkiv (eng.: "institutional repository") och rätten att använda artikeln i en eventuellt kommande doktorsavhandling, samt i din undervisning. Tänk på att ett ökande antal forskningsfinansiärer kräver fri tillgänglighet till forskningsresultaten.

Använd gärna "SPARC Author Addendum" om förlagsavtalet inte är tillfredställande.

Innan du publicerar en bok

Om du publicerar en bok, eller medverkar med ett kapitel i en bok som ges ut på förlag utanför Lunds universitet, kan du be förlaget att godkänna parallellpublicering vid en bestämd tid efter bokens publicering (till exempel ett år). Förfrågan måste göras för varje enskilt verk vad gäller den här typen av publikationer.