Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Avhandlingar

Se till att din avhandling får den uppmärksamhet och spridning den förtjänar.

När du ska registrera din avhandling rekommenderar vi att du gör den fritt tillgänglig elektroniskt. Om du eller universitetet har rättigheterna till din avhandling så avgör du själv om den ska publiceras elektroniskt. I de fall avhandlingen, eller delar av den, är utgiven av externa förlag måste hänsyn tas till detta, men ofta har du trots det möjlighet att publicera din avhandling i olika former.

Registrera avhandling

Du loggar in och registrerar din avhandling i forskningsdatabasen LUCRIS.

Elektronisk registrering, eller elektronisk ”spikning”, innebär att offentliggöra att disputationen äger rum och detta bör göras i god tid före disputationen. Kontakta din fakultetssekreterare eller annan ansvarig person för information om sista datum för registrering.

För vanliga frågor och svar om hur man registrerar sin avhandling, se Vanliga frågor om avhandlingsregistrering.

Publicera avhandling i fulltext

Om du själv eller universitetet är utgivare av avhandlingen kan du göra avhandlingens fulltext (oftast en PDF-fil) publikt tillgänglig i LUCRIS i linje med universitetets publiceringspolicy.

Innan du skickar din avhandling till tryck ska den få ett unikt ID. Detta kallas International Standard Book Number (ISBN). Eftersom elektroniskt publicerade böcker ska ha ett separat nummer får avhandlingen två ISBN, ett för den tryckta och ett för den digitala versionen. Båda ISBN ska alltid anges i båda versionerna.

Sidansvarig: