Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (november) - E-media och vetenskaplig kommunikation

Finan­siä­rer i gemen­sam sats­ning på öppen till­gång

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Mer information: Finan­siä­rer i gemen­sam sats­ning på öppen till­gång


Nödvändigt att hitta ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt för forskare att publicera öppet

Vetenskapsrådet värnar om att övergången till öppen tillgång till publikationer sker på ett sätt som säkerställer att den forskning som publiceras håller hög kvalitet, något som kan uppnås genom att tidskrifterna har ett robust bedömningssystem. Vetenskapsrådet kommer inte att finansiera publicering hos förlag som inte uppfyller kvalitetskraven, som till exempel det schweiziska förlaget MDPI.

Mer information: Nödvändigt att hitta ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt för forskare att publicera öppet


Utkast till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

KB publicerade ett utkast till nationella riktlinjer för öppen vetenskap den 3 oktober. Under en månad var det sedan möjligt för alla som önskade att lämna synpunkter och kommentarer på förslaget.

Mer information: Utkast till rikt­lin­jer


Ny modul i CoralLU (användningsstatistik)

I december lanseras en ny modul i ERM-systemet CoralLU. Modulen är utvecklad på UB och innehåller användningsstatistik för elektroniska resurser. I modulen finns sökbar användningsstatistik samt en rapportgenerator och systemet är tänkt att ersätta den nuvarande lösningen med uppladdning av statistikfiler i LU Box.

Mer information om demonstrationer och behörighetstilldelning har gått ut till samtliga kontaktpersoner för e-media.


Rapport: Sveriges väg bortom de transformativa avtalen – analys och förslag till strategisk inriktning

För att skapa underlag för hur omställningen till öppen tillgång bäst kan drivas vidare beslöt SUHF 2021 att sammankalla en arbetsgrupp bortom transformativa avtal med representanter för forskare, lärosäten, finansiärer och förhandlare från Bibsamkonsortiet för att utarbeta en strategi för hur Sverige och mer specifikt Bibsamkonsortiet i sina förhandlingar med förlagen ska arbeta efter under kommande år.

Länk till rapport: Sveriges väg bortom de transformativa avtalen – analys och förslag till strategisk inriktning


Överlappningsanalys - Paket i ePublications

Nu finns ett verktyg för att se hur överlappning ser ut mellan de olika paket vi har aktiverat i ePublications.

Personal kommer åt verktyget via: Överlappningsanalys - Paket i ePublications
Utanför LU:s nätverk används VPN.


LUBsearch

Bestånd från ePublications

Vårt bestånd av e-resurser växer kontinuerligt och begränsningar i Excel gör att det inte får plats i ett Exceldokument. Därför är det inte längre möjligt att ladda ner en fil med vårt bestånd.