Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Modell för verksamhetsutveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet inom biblioteken vid Lunds universitet utgår från en policy som beskriver syfte, mål, processer och metoder på ett övergripande sätt. Policyn är fastställd av Biblioteksstyrelsen, och gäller tills styrelsen fattar nytt beslut. Policyn avser bibliotekens gemensamma kvalitetsarbete. Du hittar policyn i LUBfile:

Policy för systematiskt kvalitetsarbete i LUB-strukturen

Till policyn finns knuten en modell för verksamhetsutveckling.

Libguide om modellen för verksamhetsutveckling.