Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biblioteksstyrelsen

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag (PDF)

Biblioteksstyrelsen ska

 • Vara styrelse för Universitetsbiblioteket
 • Besluta om förslag till total budget för Universitetsbiblioteket efter underlag från Överbibliotekarien
 • Fastställa strategiska planer och årsberättelser för Universitetsbiblioteket
 • Följa upp arbetet med det löpande riskarbetet inom Universitetsbiblioteket samt fastställa beslut om åtgärder
 • Utarbeta plan för kompetensförsörjning inom Universitetsbiblioteket
 • Samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra universitetsgemensamma organ
 • Ansvara för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå
 • Besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör någon fakultet

Biblioteksstyrelsens protokoll

För protokoll och bilagor kontakta protokollförare Lena Landgren: lena [dot] landgren [at] ub [dot] lu [dot] se (lena[dot]landgren[at]ub[dot]lu[dot]se).

Protokoll

2019

23 oktober

2020

17 februari

Ledamöter 1/2 2024–31/1 2027

Ordförande 

 • Vicerektor Viktor Öwall, universitetsledningen

Överbibliotekarie 

 • Håkan Carlsson, Universitetsbiblioteket

Fakultetsledamöter

 • Vicerektor Jonas Helgertz, Ekonomihögskolan
 • Professor Titti Mattsson, Juridiska fakulteten 
 • Prorektor Anders Heyden, Lunds tekniska högskola
 • Vicedekan Karin Jirström, Medicinska fakulteten

Externa ledamöter

 • Riksbibliotekarie emerita Gunilla Herdenberg
 • Överbibliotekarie Wilhelm Widmark, Stockholms universitet

Studentrepresentanter 

(mandatperiod 1/7 2023–30/6 2024)

 • Lukas Aniansson
 • Emma-Karin Rehnman 

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

 • Marie Hoen, SACO 
 • Magnus Karlsson, ST

Protokollförare

 • Lena Landgren, verksamhetscontroller Universitetsbiblioteket