Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medarbetarnätverk

Medarbetarnätverk fokuserar på specifika arbetsprocesser och behovet av erfarenhetsutbyte kring dessa. Medlemmarna arbetar permanent med löpande verksamhet inom ett specifikt område.

Nätverken bestämmer själva sina kanaler för kommunikation. 

Varje medarbetarnätverk ska ha en moderator och en biträdande moderator. Uppdraget som moderator innebär att koordinera en e-postlista till nätverkets medarbetare och sammankalla till möte vid behov. Alla nätverk och dess medlemmar förtecknas på LUBintra och moderatorn ansvarar för att uppdatera information om nätverket samt tillgängliggöra dokumentation av gemensamt intresse på LUBintra.

Medarbetare anmäler själv deltagande i nätverk till respektive nätverks moderator.

Gemensamt för alla medarbetarnätverk är att de:

  • inrättas och avvecklas av en arenagrupp eller infrastrukturgrupp efter föredragning i Samverkansgruppen
  • bestå av medarbetare knutna till arbetsprocesser inom nätverkets område
  • fungera som bollplank till relevanta system