Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

E-media

Beskrivning

Ett medarbetarnätverk för e-mediafrågor knyts till beredningsgruppen för media.

Nätverkets syfte

  • vara primär mottagare av information från UB
  • diskussionsforum för olika e-mediafrågor
  • plattform för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
  • plattform för att lyfta frågor till beredningsgrupper och/eller Samverkansgruppen

Sammansättning

Medarbetare som har e-media som definierade arbetsuppgifter kan få och dela information och delta i diskussioner. Samtliga fakulteter samt verksamhetsområde e-media på UB måste vara representerade i nätverket. Fakulteterna utser en kontaktperson som är ansvarig för att återkoppling sker gentemot verksamhetsområde e-media.

Kommunikationsvägar

Allmän information samt information om köp, tester, urval, beslut m.m. skickas ut skriftligt på nätverkets mejllista. Möten kan hållas efter behov men ska då behandla kompetensutveckling eller en e-mediafråga av intresse för alla kallade deltagare (kan vara delar av nätverket som frågan berör), och som inte är av ren informationskaraktär. Utvärderingar från tester etc. hanteras i första hand skriftligen på mejllistan om det inte är något som kräver en fördjupad gemensam diskussion. Kontaktpersonen har ansvar för att se till att svar och beslut samt beslutsunderlag från fakulteten skickas till verksamhetsområde e-media i de frågor som kräver det.

Vid behov kallar moderator till möten och agendan sätts efter input från de medarbetare som frågan berör. Efter förankring och/eller gemensam diskussion kan viktiga strategiska frågor samt frågor där oenighet råder lyftas för hantering i beredningsgruppen/Samverkansgruppen (se nedan).

Statistik för e-medierna (usage data)

Användningsstatistik för LU:s licensierade e-medier läggs ut i LU Box i mappen 'Statistik för e-medierna (usage data)'. 
Åtkomst till mappen har de bibliotekarier som arbetar med e-mediastatistik inom biblioteken samt Samverkansgruppen.

Till mappen hör en e-postlista som är till för att att ta emot enstaka beställningar på statistikrapporter som ännu inte lagts ut eller saknas, för att informera om statistik, svara på frågor som rör e-mediastatistik, och övriga relaterade statistikfrågor. För att både arbetsgruppen för E-media och nätverket ska få en överblick över vilka beställningar som görs så ber vi er att ni skickar alla beställningar av statistik, rapporter, titellistor osv till denna lista istället för till enskilda personer på E-media. Den som behöver få tillgång till statistikmappen i LU Box och vill vara med på e-postlistan kan kontakta emedia [at] ub [dot] lu [dot] se (emedia[at]ub[dot]lu[dot]se).

Adressen till listan är: emedia_statistik [at] lub [dot] lu [dot] se (emedia_statistik[at]lub[dot]lu[dot]se)

Ärendegång

Alla ärenden skickas ut på mejllistan. Det betyder att ärenden kring köp, förnyelser, uppsägningar, utvärderingar och urval av e-media, samt även kring beslut förmedlas via listan. Information kring till exempel licenser och priser som inte får spridas skickas direkt till berörda. E-mediefrågor av central och strategisk karaktär, eller frågor där oenighet råder kan vid behov lyftas till Samverkansgruppen via arbetsutskottet. Frågan kan sedan vid behov beredas av beredningsgruppen för media på uppdrag av Samverkansgruppen.

Roller och ansvar inom samverkan i e-mediafrågor

Se utförlig beskrivning i beslutsunderlaget.

Medarbetarnätverket är kopplat till infrastrukturgruppen för e-media

E-post

natverk_emedia [at] lub [dot] lu [dot] se (natverk_emedia[at]lub[dot]lu[dot]se)

Moderator

Johanna Tagesson, UB

Biträdande moderator

ellen [dot] fall [at] sambib [dot] lu [dot] se (Ellen Fall), S

Medlemmar

Andreas Karman, LTH

Anna Wiberg, J

Anna-Lena Johansson, UB

Annika Nilsson, N 

anja [dot] odman [at] biol [dot] lu [dot] se (Anja Ödman), N

Britta Smångs, N

Cajsa Andersson, N

Catarina Carlsson, J

Cathrin Vitefjäll, UB

Colm Doyle, M

Elin Thunell, J (kontaktperson J)

Ellen Fall, S (kontaktperson S)

erik [dot] bergsten [at] ehl [dot] lu [dot] se (Erik Bergsten), EHL

Erik Åberg, UB

Frida Rosengren, N (kontaktperson N)

Ggabriella [dot] johansson [at] jur [dot] lu [dot] se (abriella Johansson), J (kontaktperson J)

Gunilla Wiklund, J

Hanna Dahlin, LTH (kontaktperson LTH)

hanna [dot] wilhelmsson [at] ehl [dot] lu [dot] se (Hanna Wilhelmsson), UB

Hans Holm, N

Helena Landström, HT

hakan [dot] carlsson [at] ub [dot] lu [dot] se (Håkan Carlsson), UB

Johanna Tagesson, UB

Johnny Jönsson, N

Jon Eriksen, J

karin [dot] bjerefeldt [at] jur [dot] lu [dot] se (Karin Bjerefeldt), J

Karin Jönsson, UB

Kristina Holmin Verdozzi, N

kristina [dot] nilsson [at] htbibl [dot] lu [dot] se (Kristina Nilsson), HT

Kristoffer Holmqvist, UB

Kurt Mattsson, N

lars-johan [dot] lyttkens_linden [at] sambib [dot] lu [dot] se (Lars-Johan Lyttkens Lindén), N

Lena Landgren, UB

Linnéa Stenson, UB

Linda Leveau, S

Linnea Jeschke, S

Maria Lindenmo, K (kontaktperson K)

Matthias Bank, M

Mia Nilsson, HT

Mikael Abrahamsson, LTH

Mikaela von Horn, UB

Monica Landén, M 

ola [dot] hedback [at] lth [dot] lu [dot] se (Ola Hedbäck), LTH

sandra [dot] elebro [at] ehl [dot] lu [dot] se (Sandra Elebro), EHL (kontaktperson EHL)

sofie [dot] eriksen [at] htbibl [dot] lu [dot] se (Sofie Eriksen), HT

ulrika [dot] karlsson [at] htbibl [dot] lu [dot] se (Ulrika Karlsson), HT (kontaktperson HT)

Viktoria Hörnlund, HT

Viktor Forss, M (kontaktperson M)

Viktor Klintberg, LTH

Åse Lugnér, K