Lunds universitet

Sök

Hitta bibliotekens böcker, e-böcker och tidskrifter i söktjänsten LUBsearch.


Libqual
lovisa

Nyheter

Visste du att...

att UB:s papyrer finns tillgängliga via nätet? Papyrussamlingen

Du kan få undervisning i informationssökning på biblioteken?

Katalog -1957 omfattar totalt ca 1,5 miljoner kort över UB:s tryckta samlingar från äldsta tid fram till 1957? Katalog -1957

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)