Lunds universitet

Sök

Hitta bibliotekens böcker, e-böcker och tidskrifter i söktjänsten LUBsearch.


karta
lovisa

Nyheter

Visste du att...

Antbase är världens största fria databas om myror? Antbase

EU:s webbplats EUROPA finns tillgänglig på 23 språk? EUROPA

det ligger 2000 år gamla kvitton i bombvalvet på UB?

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)