Lunds universitet

Sök

Hitta bibliotekens böcker, e-böcker och tidskrifter i söktjänsten LUBsearch.


Karta
lovisa

Nyheter

UBs ombyggnad 2014-01-07

UB installerar sprinkleranläggning och bygger om delar av huset. En oundviklig följd är ett visst buller, stundtals högljutt, och ibland minskad framkomlighet.

Läs mer om UBs ombyggnad

Visste du att...

Användandet och citeringarna av din artikel ökar om du gör den fritt tillgänglig? Argument för Open Access

flera bibliotek har datorer utrustade med talsyntes och andra program för studenter med lässvårigheter? Resursdatorer och programvaror

Katalog -1957 omfattar totalt ca 1,5 miljoner kort över UB:s tryckta samlingar från äldsta tid fram till 1957? Katalog -1957

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)