Lunds universitet

Sök

Hitta bibliotekens böcker, e-böcker och tidskrifter i söktjänsten LUBsearch.


VINTER
lovisa

Nyheter

Visste du att...

att UB:s papyrer finns tillgängliga via nätet? Papyrussamlingen

Du kan få undervisning i informationssökning på biblioteken?

man kan boka en bibliotekarie? Boka en bibliotekarie

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)