Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arenagrupper

Generellt uppdrag för samtliga arenagrupper är att 

  • Ansvara för mötesplatser och kommunikationskanaler för alla berörda inom området. 
  • Kartlägga behov av samverkan och samordning inom respektive område.
  • Omvärldsbevaka och stödja den gemensamma utvecklingen inom området vid LU.
  • Ta tillvara och förmedla kompetens mellan biblioteken i samarbete med infrastrukturgruppen för kompetensutveckling. 

Samverkansgruppens representanter i arenagrupperna är kontaktpersoner till SVG. De ska fungera som facilatorer och resurser men ska inte styra arbetet. De behöver inte delta i alla möten men kan lämpligen delta i det initiala skedet för att svara på och förmedla vidare frågor om uppdrag etc. 

Följande arenagrupper finns:

Användarservice

Arenagruppen för användarservice ska bidra till samverkan gällande frågor som uppkommer i vårt stöd till användare digitalt och i våra fysiska bibliotek. 

Forskningsstöd 

Arenagruppen för forskningsstöd ska bidra till samverkan gällande frågor som uppkommer i vårt stöd till forskare. Till gruppen kopplas:

Lärande och pedagogik

Arenagruppen för lärande och pedagogik ska bidra till samverkan rörande bibliotekens undervisning till studenter på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Till gruppen kopplas medarbetarnätverket för pedagogik.   

Media

Arenagruppen för media ska bidra till samverkan rörande samlingsbyggande, bevarande och tillgängliggörande av media. Till gruppen kopplas medarbetarnätverket för förvärv av böcker.  

Hållbarhetsfrågor/Agenda 2030

Arenagruppen för hållbarhetsfrågor/Agenda 2030 ska bidra till bibliotekens samverkan rörande Agenda 2030 med mål att bidra till en hållbar planet.  

Kontaktpersoner på övriga fakulteter: