Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (februari) - E-media och vetenskaplig kommunikation

Vägledning för implementering av färdplan för öppen
vetenskap

SUHF har reviderat sin färdplan för öppen vetenskap. Det har tillkommit en ny rekommendation och ett åtgärdsförslag avseende öppna lärresurser. SUHF:s nu nio rekommendationer är ett av policydokumentet LU lutar sig mot när verksamhetsplan för öppen vetenskaps-arbetet ska formuleras.

Den nya versionen hittar ni under rekommendationer på SUHF:s hemsida: https://suhf.se/publikationer/rekommendationer/


Natio­nel­la rikt­lin­jer för att främ­ja öppen veten­skap

KB:s uppdrag att ta fram riktlinjer för öppen vetenskap har vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev. Nu efter inspel från olika aktörer och bearbetning av dokumentet har KB presenterat de nationella riktlinjerna. 

– Med riktlinjerna tar Sverige ett viktigt steg mot att ytterligare främja öppen vetenskap. Öppenhet och transparens stärker den vetenskapliga kvaliteten och förtroendet för forskningen. Möjligheten att reproducera, kritiskt granska och ta del av forskning blir större, säger Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Mer information: Natio­nel­la rikt­lin­jer för att främ­ja öppen veten­skap


Finan­siä­rer i gemen­sam sats­ning på öppen till­gång

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett beslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som ger ut endast helt öppet tillgängliga tidskrifter. Alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i tidskrifter från förlagen utan avgift för författare eller organisation. Beslutet gäller för artiklar accepterade för publicering efter 2024-01-01. 

Forskare vid LU kan nu utan kostande för dem eller organisationen (LU) publicera i samtliga tidskrifter (alla artikeltyper) i tidskrifter från förlagen Copernicus, Frontiers, MJS Publishing och PLOS.

Mer information: Finan­siä­rer i gemen­sam sats­ning på öppen till­gång
På UBs publicerarsidor: https://www.ub.lu.se/publicera/open-access#krav_finansiar


LundOnline 2024

Temat för årets konferens börjar formeras och vi kommer i dagarna börja marknadsföra LundOnline till våra kollegor i Norden. Årets tema;

Turning policy into practice – opportunities and consequences for stakeholders in scholarly communication 

Policies and guidelines on scholarly communication from national and European entities that address the access to scholarly outputs are abundant, and goals are increasingly harmonized on a policy level. LundOnline 2024 explores the intricate processes of implementing guidelines and policy frameworks in scholarly communication practices engaging publishers, academic institutions, and libraries.

Tentative themes include different actors’ engagement with policy initiatives, non-profit publishing, publishing platforms, copyright, and licensing. Speakers will include representatives from different stakeholders in the scholarly communication scope of practice and formats will emphasise dialogue.

LundOnline 2024 is an on-site three-day lunch-to-lunch conference from the 22nd to the 24th of October held at Stadshallen in the center of Lund. The conference is sponsored by publishers and free of charge for participants.  Join us and engage in explorative and constructive conversation on policy implementation and the future of scholarly communication.

Vi uppdaterar hemsidan löpande: LundOnline@LUND


Ny e-resurs: a+t architecture

LTH har startat en prenumeration på a+t architecture; a+t architecture publishers is an editorial company on architecture, independent from any institution or professional group. It was founded in 1992 in Vitoria-Gasteiz (Spain). Its publications are bilingual (English/Spanish) and distributed worldwide. 

Länk till resurs i databaslistan: a+t architecture publishers 


Tester

BrowZine 19 januari - 19 mars
BrowZine is a tool that allows your users to easily browse, read, and keep up-to-date with current scholarly journal content on any device. BrowZine is available as a desktop version and also available as an app.

Kluwer IP 29 januari - 16 februari
The Kluwer IP Law service is a one-stop-shop for IP legal information, reference books, case law and news updates.

Comprehensive English-Yiddish Dictionary 29 januari - 30 juni
Containing nearly 50,000 entries and 33,000 subentries, the Comprehensive English-Yiddish Dictionary emphasizes Yiddish as a living language that is spoken in many places around the world.

Yiddish-English Dictionary 29 januari - 30 juni
In 2002, Yiddish lexicography took a step forward with the publication of the Dictionnaire yiddish-français by Yitskhok Niborski and Bernard Vaisbrot. But for students of Yiddish not fluent in French, using this dictionary requires looking up the definitions in a French dictionary.

Encyclopedia of Early Modern History 1 februari - 1 mars
The Encyclopedia of Early Modern History is the English edition of the German-language Enzyklopädie der Neuzeit. This 15-volume reference work, published in print between 2005 and 2012 and here available online, offers a multi-faceted view on the decisive era in European history stretching from ca. 1450 to ca. 1850 ce. in over 4,000 entries.