Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev från arbetsgruppen för kompetensutveckling. Hösten 2019

Så här i början på hösten vill vi skicka ut en sammanställning över den kompetensutveckling som bjuds under hösten. Hela programmet ligger i kompetensportalen (https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activitycentre/activitycentre.aspx) så det är bara att gå in och anmäla sig.

Vi vill även påminna om att vi gärna vill veta vad ni har för behov av kompetensutveckling. Alla tips på tema och föreläsare mottages tacksamt. Ta kontakt med någon av oss i gruppen så kanske vi kan hjälpa dig med att nå den kompetensutveckling som önskas.

Vi i gruppen är;

Ann-Catrin Johansson (LTH): ann-catrin [dot] johansson [at] lth [dot] lu [dot] se (ann-catrin[dot]johansson[at]lth[dot]lu[dot]se)

Bitte Holm (EHL): britt-marie [dot] holm [at] ehl [dot] lu [dot] se (britt-marie[dot]holm[at]ehl[dot]lu[dot]se)

Cajsa Andersson (N-fak): cajsa [dot] andersson [at] kc [dot] lu [dot] se (cajsa[dot]andersson[at]kc[dot]lu[dot]se)

Daniel Gunnarsson (Med-fak): daniel [dot] gunnarsson [at] med [dot] lu [dot] se (daniel[dot]gunnarsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Johanna Tagesson (UB): johanna [dot] tagesson [at] ub [dot] lu [dot] se (johanna[dot]tagesson[at]ub[dot]lu[dot]se)

Varmt välkomna!

Arbetsgruppen för kompetensutveckling

 


Höstens program

 

Grundkurs i granskning av forskningsoutput i LUCRIS för nybörjare

12 september: Ett kort introduktionskurs i hur man granskar forskningsoutput i LUCRIS.

FAIR Data Principles – Hur kan biblioteken hjälpa till?

18 september: LUB-seminarium med introduktion till FAIR Data Principles och vad dessa kan betyda för forskare som skall tillgängliggöra forskningsdata.

Signifikanta nätverk och kollegialt lärande

26 september:  Katarina Mårtensson, verksam vid AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) kommer att prata om signifikanta nätverk och kollegialt lärande.

Bokmässan 2019

26 september: Gemensam buss till bokmässan i Göteborg. LUB står som vanligt för dit- och hemresa samt inträdesbiljett. Anmälan sker till Johanna Tagesson.

Kognitiv tillgänglighet

1 oktober: Välkommen till en dag om kognitiv tillgänglighet på LUX-biblioteket tillsammans med Begripsam AB (www.begripsam.se).

Informationen och Juridiken

8 oktober:  Susanna Broms, Kansliråd vid Infrastrukturdepartementet och sekreterare i Arkivutredningen, samt tidigare  jurist vid Kungliga biblioteket där hon arbetade med förvaltnings- och upphovsrättsliga frågor, kommer till Lund för ett par timmars föreläsning om regelverken för informationshantering och informationslagring.

Excel för bibliotek - fortsättningskurs

10 oktober: Fokus i denna kurs är att lösa konkreta Excel utmaningar som du kan ha i din roll som bibliotekarie! 

Workshop om ACRL - ramverket för informationskompetens

16 oktober: Vad handlar ACRLs nya ramverk för informationskompetens inom högre utbildning om? I vilken relation står det till de standarder som föregick ramverket? Hur kan jag arbeta med ACRLs  ramverk för informationskompetens i min egen undervisning?

Föreläsningar och workshop kring strategier för samlingsbyggande

6 november: Utifrån beredningsgruppen för medias rapport ”Förstudie : Policy för gemensam samlingsbyggande”  arrangeras en heldag för hela biblioteksnätverket.

Heldag om Dewey decimalklassifikation

21 november: Under förmiddagen presenteras grunderna i Dewey och under eftermiddagen går vi in på mer avancerade frågeställningar kopplade till Dewey.