Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (februari) - E-media och vetenskaplig kommunikation

Plattform för strategiarbete 2023–2024

Rektor har under januari beslutat om ett par olika strategidokument som rör bl.a öppen vetenskap. I Plattform för strategiarbete 2023-2024 betonas vikten av en fungerande infrastruktur för bl.a. tillgängliggörande av forskningsdata.

Vidare ska universitetet: Arbeta proaktivt för att säkerställa att öppen vetenskap stödjer forskares möjligheter till nydanande forskning och att ett högt förtroende för forskning bibehålls. Struktur och ansvar tydliggörs. Öppnandet av forskningsdata ska göras enkelt och insynen i forskningsprocesserna tydliggöras genom samverkan och kommunikation.

Läs mer här: Plattform för strategiarbete 2023–2024


Universitetets nya forskningsstrategi för 2023–2026

I universitetets nya forskningsstrategi som publicerades 1 februari och som gäller mellan 2023-2026 får öppen vetenskap stort utrymme. Under avsnittet Forskningens kärnvärden återfinns punkten Öppenhet: Vi säkerställer att våra publikationer, data och metoder är så öppna som möjligt och samtidigt så begränsade som nödvändigt för att skydda känsliga uppgifter samt följa lagar och regler. Vidare: Lunds universitet ska arbeta proaktivt nationellt och på europeisk nivå för att utveckla öppen vetenskap på ett sätt som gynnar forskningen och samhällets användning av forskning. Under de närmaste åren kommer Lunds universitet enligt principen så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt att hjälpa forskare att göra publikationer, forskningsdata och källkod öppet tillgängliga. Vidare behöver allmänheten och fler aktörer bli delaktiga i forskningen.

Läs mer här: Universitetets nya forskningsstrategi för 2023–2026

För att leva upp till de nya strategiska riktlinjerna har vicerektor Per Mickwitz sjösatt en ny organisatorisk modell som ska driva frågor relaterade till öppen vetenskap. Under Forskningsnämnden etableras en arbetsgrupp för öppen vetenskap. Till arbetsgruppen knyts två expertgrupper: FAIR Forskningsdata och Open Science Champions.

Per Mickwitz sammanfattar nyheterna i sitt nyhetsbrev: Under 2023 tar arbetet med öppen vetenskap full fart


Tester

IBISWorld 11 november - 26 mars
IBISWorld provides industry research on thousands of industries worldwide. Their in-house analysts leverage economic, demographic and market data, then add analytical and forward-looking insight, to help organizations of all types make better business decisions.

Scite 2 februari - 13 mars
scite is a Brooklyn-based startup that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.


LUBsearch

Bestånd från ePublications

En ny version av Excel-filen med vårt bestånd från ePublications finns nu tillgänglig här: https://eresources.lub.lu.se/files/login/epublications/content-epublications.xlsx