Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (februari) - E-media och vetenskaplig kommunikation

Ny enhet för e-infrastruktur vid LU

Den utredning beträffande e-infrastruktur vid LU som avrapporterades i somras har legat till grund för ett rektorsbeslut som fattades i december 2021. I beslutet pekar man på behovet av att skapa stöd, support och gemensamma lösningar inom e-infraområdet.

Rektor beslutade följande:

  • att ge vicerektor för forskning, campusutveckling och hållbarhet, tillsammans med forskningsnämnden, i uppdrag att ta arbetet med forskningsdata vidare och återkomma med förslag på kommande aktiviteter.
  • att ge förvaltningschefen i uppdrag att etablera en organisation för e-infrastruktur i den universitetsgemensamma förvaltningen.
  • att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över förutsättningarna och krav för gemensamma datanät, hantering av klienter för Mac och PC, ny hantering av lagringsinfrastrukturen samt att göra en inventering av gällande rektorsbeslut inom området.
  • att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på olika lagringslösningar, inklusive back-up, etc utifrån olika säkerhets- och behörighetsnivåer.
  • att ge vicerektor för infrastruktur och digitalisering i uppdrag att etablera och leda en samordnande grupp för digitaliseringsrelaterade frågor.

(Dnr STYR 2021/1826)


Tota­la utgif­ter för veten­skap­li­g publi­cering 2020

Varje år sammanställer KB svenska lärosätens utgifter för vetenskaplig litteratur och publicering av öppet tillgängliga forskningsartiklar. I förra veckan kom den senaste sammanställningen, som gäller år 2020, där den totala kostnaden uppgick till 709 miljoner kronor.

Mer information: Tota­la utgif­ter för veten­skap­li­g publi­cering 2020

Wilhelm Widmark på Stockholms universitetsbibliotek intervjuas i Biblioteksbladet om problematiken med de transformativa avtalen och de skenande kostnaderna; Skenande kostnader för öppen tillgång.


Open Science at Lund University

Arbetet med öppen vetenskaps-projektet på LU intensifieras under våren. Det kommer arrangeras workshops och seminarier och alldeles nyligen lanserades en blogg knuten till projektet. På bloggen informerar projektet om kommande aktiviteter och gör nedslag i öppen vetenskaps-relaterade nyheter och initiativ.

Länk till blogg: Open Science at Lund University


Rights Retention Strategy

Frågan om Right Retentions, dvs hur forskare kan behålla upphovsrätten till sina artiklar i samband med publicering, har exploderat sedan Plan S införde mer omfattande Open Access-krav. Förlagen har svarat med strängare krav på överlåtelse av publiceringsrättigheter. Frågan diskuteras nu intensivt, bl.a. i olika LERU-grupper, där det finns en oro för att forskare ska komma i kläm mellan finansiärers krav och förlagens policies. LERU ska utreda hur frågan hanteras på de respektive lärosätena.

Mer information: Plan S Rights Retention Strategy

Coalition S gör ett inspel i frågan på följande sätt: Who’s afraid of Green? Market forces and the Rights Retention Strategy


Uppsägningar

Sedan årsskiftet är Keesing's Online uppsagd.


Användarstyrt förvärv 2022

Ytterligare en kollektion, Political Science, kommer att ingå i Springers MyCollection under 2022. Nedan kollektioner ingår;

  • Economics and Finance
  • Social Sciences
  • Computer Science
  • Business and Management
  • Political Science

Pågående tester

Data Citation Index: 1900-present 1 februari - 28 februari
Data Citation Index includes bibliographic metadata from research data in Data Studies and Data Sets from a wide range of international data repositories. Source records include three document types: Repository, Data Study, and Data Set. Coverage includes research areas in the social sciences, physical sciences, life sciences, and humanities.


LUBsearch

Bestånd från ePublications

En ny version av Excel-filen med vårt bestånd från ePublications finns nu tillgänglig här: http://eresources.lub.lu.se/files/login/epublications/content-epublications.xlsx