Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (april) - emedia och LUBsearch

Elsevierförhandlingarna

Preliminära resultat från utvärderingen av Elsevier-avtalets uppsägning presenteras på BIBSYS

En presentation hölls i Trondheim 12 mars. Presentationen redovisar preliminärt vad BIBSAM fått fram av sin enkät om Elsevieruppsägningen. Enkäten undersöker både biblioteks- och forskarreaktioner.
Länk till ppt-presentationen: https://openaccess.blogg.kb.se/files/2019/03/Brudd-med-tidsskriftleverand%C3%B8r-190311.pptx

Nationell OA-policy

KB har avrapporterat sitt samordningsuppdrag om öppen tillgång till Utbildningsdepartementet.
Rapporterna kan laddas ner här: https://openaccess.blogg.kb.se/samordningsuppdrag/utredningsgrupper/

Eftertanke

Med tanke på kraftiga prisökningarna som läs- och skrivavtalen (Read and Publish) innebär så undrar redaktionen om inte ”Bleed and publish” vore ett mera passande namn, i alla fall ur biblioteksbudgetsynpunkt.

CambridgeUniversityPress

OxfordUniversityPress

SpringerCompact


De Gruyter – OA-publiceringsrabatt

De Gruyter erbjuder 10% rabatt på sina APC. Erbjudandet gäller både hybrid-, OA-tidskrifter och e-böcker. Se bilaga för information från förlaget.  Vid publicering i rena OA-tidskrifter kan författare söka 50% av det resterande beloppet från den centrala APC-fonden.
För mera information kontakta förlaget: OAfunding [at] degruyter [dot] com (OAfunding[at]degruyter[dot]com)

 

DeGruyter


Cambridge University Press – läs och skrivavtal

Avtalet gäller 2019 – 2021 och är ett nationellt så kallat ”Read & Publish”-avtal. Det omfattar både läsrättigheter till samt obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter i cirka 400 tidskrifter i CUP Full Collection.
Eftersom avtalet även gäller rena Open Access tidskrifter behövs ingen ansökan till den centrala APC-fonden.
Mera information på https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/oa-publicering/forlagsavtal/cambridge-university-press


Statistiken för e-medierna

E-mediastatistiken till Sveriges officiella biblioteksstatistik (KB/LUB-enkäten) för mätåret 2018 är inlämnad. Deadline för e-mediafrågorna är alltid den 15 mars för forskningsbiblioteken på grund av svårigheten med e-användningen.
Därmed inte sagt att statistik-insamlingen är avslutad, det är alltid flera förlag där man måste be om statistiken som är sena med att leverera sina rapporter.
Rapporterna bearbetas (allt kommer inte färdigt i Excel-format) och läggs ut i LU Box efterhand, men i dagsläget är det inte nödvändigt att skicka in beställningar om rapporter till LU Box. Eftersom det handlar om många filer tar det tid att få ut allt!
Hittills finns i LU Box statistik för 2018 för alla databaser på EBSCOhost-plattformen plus relaterade databaser med dubbel access, samt 25 filer för tidskriftspaket.


Pågående tester

Cross-National Time-Series Data Archive 8 mars - 7 april
More than 200 years of annual data from 1815 onward, over 200 countries,196 variables used by academia, government, finance and media. Domestic Conflict (events occurring within a particular country), Political, Legislative and Economic Data. The trial version is a sample of the data: 5 years of data for a limited number of countries for all of the variables.

Trends in Southeast Asia (NIAS) 15 mars - 31 april
IG Publishing, from whom we have acquired E-books from ISEAS-Yosuf Ishak Institute, is also marketing a series called 'Trends in Southeast Asia'. The series is made up of in-depth articles analysing contemporary geopolitical and socio-economic forces in the region. The publishers are ISEAS, Reaktion Books, World Scientific, Enrich Professional Publishing and Paths International. Enclosed please find a list of the titles included in the trial with each publishing house indicated, as well as information leaflets from the participating publishers. Not to be mixed up with the ongoing access to E-books from ISEAS – Yosuf Ishak Institute, unfortunately we have to give access to this trial outside of the AsiaPortal’s IP range and using a login and password (ID/PW: nias/niastrial).

Secret Files from World Wars to Cold War 18 mars - 31 maj
With over 144,000 pages of content, Secret Files from World Wars to Cold War brings to light original U.K. intelligence reports and meeting minutes, signals intelligence, and newly released intelligence and policy files of the Foreign Office's Permanent Under-Secretary's Department. Spanning four key twentieth century conflicts, with a spotlight on the Second World War, the material, sourced from The National Archives, U.K., enables rich research into intelligence, foreign policy, international relations, and military history in the period of Appeasement, through the Second World War, and into the early Cold War.


LUBsearch

Key-word sökning

Det har varit osäkerhet kring vilka sökfält som används vid en keyword-sökning i LUBsearch, dvs när inga specifika sökfält har valts. Problemet med keyword-sökning är att samtliga databaser har sina egna inställningar för vilka fält man söker i. För att vara säker på vilka fält man söker i bör man undersöka vilka fält som används vid keyword-sökning i respektive databas.
I EBSCOhost databaser hittar man denna information under: Question Mark -> Bottom left: Database help -> Click on respective EBSCO database -> Searchable fields -> Sentence above the specific field descriptions

Bestånd från ePublications

En ny version av Excel-filen med vårt bestånd från ePublications finns nu tillgänglig här: http://eresources.lub.lu.se/files/login/epublications/content-epublications.xlsx