Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om LUB-stipendiet 2019!

Ansök om LUB-stipendiet 2019!

Lunds universitets bibliotek, LUB, utlyser härmed årets stipendium för deltagande i kurser, konferenser, utbildningar eller studieresor. Alla medarbetare vid LUB är välkomna att söka, och man kan söka stipendiet individuellt eller i grupp.

Ansökan ska anknyta till temat för årets LUB-dag: Co-creation. Med Co-creation menas att två eller flera aktörer, t.ex. student, lärare och bibliotekarie, samskapar utifrån de inblandades önskemål, behov eller synpunkter. Samskapandet kan innebära olika grader av delaktighet mellan de olika parterna, och avse en rad olika former och områden.

Stipendiet är ett led i biblioteksnätverkets kompetensutvecklingsarbete och Universitetsbibliotekarien utser stipendiaten.
Stipendiesumman är 15 000 kr. Ansökan skall innefatta motivering, beskrivning av vad du vill göra och hur du vill sprida dina erfarenheter inom LUB-nätverket. Ansökan skall förankras hos din chef, samt skall vara Cajsa Andersson tillhanda senast den 13 maj 2019.

Stipendiet kommer att överlämnas i samband med LUB-dagen den 29 maj 2019. Stipendiet ska användas före nästföljande års LUB-dag, då stipendiaten presenterar sin LUB-stipendieaktivitet.

För eventuella frågor kontakta Cajsa Andersson som också tar emot ansökningarna.

Välkommen in med din ansökan!

Cajsa Andersson / Arbetsgruppen för kompetensutveckling

Cajsa [dot] Andersson [at] kc [dot] lu [dot] se (Cajsa[dot]Andersson[at]kc[dot]lu[dot]se)

Tel: 046 222 94 23